Հուսո Այգի 
img 5

Երիտասարդ Կանանց Բարեգործական Հիմնադրամը ստեղծվել է 2004 թվականին: Հիմնադրամի նպատակն է աջակցել 17-22 տարեկան միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ, Հայաստանի մարզերում բնակվող , սոցիալապես անապահով և միջնակարգ կրթություն ունեցող երիտասարդ աղջիկներին՝ դիմակայելու մասնագիտական և սոցիալական մարտահրավերներին:

Այս նպատակով հիմնադրամը
- օթևանում է երիտասարդ աղջիկներին Հուսո Այգի կենտրոնում երկուսից չորս տարի՝ ուսոմնառության ընթացքում
- ապահովում է մասնագիտական կրթություն տարբեր բնագավառներում՝ ելնելով նրանց ցանկություններից և ընդունակություններից՝ գինեկոլոգիա և մանկաբարձություն, զբոսաշրջություն և հյուրանոց, ֆինանսներ և հաշվապահություն, գործավարություն, հագուստի դիզայն, վարսահարդարում, կոսմետոլոգիա, մանկավարժություն, ատամնաբուժություն. մասնագիտություններ,որ անհրաժեշտ են իրենց տարածաշրջանի զարգացման համար:
Կենտրոնն օգնում է սաներին աշխատանք գտնելու հարցում Հուսո Այգին լքելիս:

Մասնագիտական կրթությանը զուգահեռ աղջիկները մասնակցում են սեմինարների, տարբեր բնագավառներում աշխատում են որպես կամավորներ: Կենտրոնի գլխավոր նպատակն է օգնել աղջիկներին դառնալ անկախ, պատասխանատու իրենց գյուղի, մարզի ու երկրի զարգացման համար:

Շնորհիվ Հուսո Այգու բազմակողմանի աշխատանքների և ջերմակայուն ընտանեկան մթնոլորտի՝մեր սաները վարում են ակտիվ կյանք՝լի մշակութային և գեղարվեստական ծրագրերով (կինոթատրոն, թատրոն, թանգարան, օպերա):

ՀուսոԱյգին սահմանում է իր գործունեությունը 2 հիմնական ուղղություններով՝
- պատասխանատվություն և անհատական զարգացում
- մասնագիտական կրթություն:

Բացման օրվանից Հուսո Այգին հյուրընկալել է 71 երիտասարդ աղջիկների:

© 2018: Բոլոր իրավունքները պատկանում են housoaygi.org